دنیای انیمه و مانگا | AnimWorld Forumجزئیات mreza

آخرین بازدید 31-6-1399 4:59:47 PM
جنسیت -
تاریخ عضویت 1399-6-31
رتبه عضویت عضو
تعداد بازدید لیست انیمه 97
تعداد بازدید لیست مانگا 104


آخرین به روزرسانی لیست

سری در لیست اضافه نشده است.


سوابق mrezaآمار انیمه


 
در حال تماشا
0
 
 
اتمام تماشا
0
 
 
در نوبت تماشا
0
 
 
قصد تماشا
0
 
 
انصرافی
0
 
 
مجموع
0
 
 
انیمه های مشترک با mreza:
 

کم

0%


آمار مانگا


 
در حال خواندن
0
 
 
خوانده شده
0
 
 
در نوبت خواندن
0
 
 
قصد خواندن
0
 
 
انصرافی
0
 
 
مجموع
0
 
 
مانگا های مشترک با mreza:
 

کم

0%


انیمه های تصادفی mrezaمانگاهای تصادفی mrezaدرباره mrezaنظری درج نشده است.درج نظر

شما باید با mreza دوست باشید تا امكان گذاشتن نظر برای شما فعال باشد.mreza


انیمه های مورد علاقه من

انیمه ای اضافه نشده است.مانگاهای مورد علاقه من

مانگایی اضافه نشده است.كاراكترهای مورد علاقه من

كاراكتری اضافه نشده است.اشخاص مورد علاقه من

شخصی اضافه نشده است.كلوپ ها

مجموع كلوپ ها: 1


Persian Otaku,


دوستان

دوستی اضافه نشده است.خروجی RSS
حامیان و همکاران:

Copyright © 2021 Animmania.com Inc. All rights reserved

Designed & Powered by RayanMand