دنیای انیمه و مانگا | AnimWorld Forumجزئیات DarkJoker

آخرین بازدید 25-12-1393 4:53:05 PM
جنسیت -
تاریخ عضویت 1393-12-25
رتبه عضویت عضو
تعداد بازدید لیست انیمه 2282
تعداد بازدید لیست مانگا 1231


آخرین به روزرسانی لیست

Death Parade

Death Parade - افزودن

 

در حال تماشا - 12 از 4

 

25-12-1393 4:48:03 PM


سوابق DarkJokerآمار انیمه


 
در حال تماشا
1
 
 
اتمام تماشا
0
 
 
در نوبت تماشا
0
 
 
قصد تماشا
0
 
 
انصرافی
0
 
 
مجموع
1
 
 
انیمه های مشترک با DarkJoker:
 

کم

0%


آمار مانگا


 
در حال خواندن
0
 
 
خوانده شده
0
 
 
در نوبت خواندن
0
 
 
قصد خواندن
0
 
 
انصرافی
0
 
 
مجموع
0
 
 
مانگا های مشترک با DarkJoker:
 

کم

0%


انیمه های تصادفی DarkJokerمانگاهای تصادفی DarkJokerدرباره DarkJokerنظری درج نشده است.درج نظر

شما باید با DarkJoker دوست باشید تا امكان گذاشتن نظر برای شما فعال باشد.DarkJoker


انیمه های مورد علاقه منمانگاهای مورد علاقه من

مانگایی اضافه نشده است.كاراكترهای مورد علاقه من

كاراكتری اضافه نشده است.اشخاص مورد علاقه من

شخصی اضافه نشده است.كلوپ ها

كلوپی اضافه نشده است.دوستان

دوستی اضافه نشده است.خروجی RSS
حامیان و همکاران:

Copyright © 2021 Animmania.com Inc. All rights reserved

Designed & Powered by RayanMand