دنیای انیمه و مانگا | AnimWorld Forum

مانگاجستجوی پیشرفتهنتایج جستجو

نوع

جلد

امتیاز

K Side:Black & White

K Side:Black & White - افزودن

برگرفته ناول از K. اين داستان بر روي Isana Yashiro، Yatogami Kuroh و Neko تمرکز دارد.

Novel

1

0

K Side:Blue

K Side:Blue - افزودن

برگفته ناول از K، داستان درباره تاريخچه خانواده آبي و اتفاقاتي است که باعث شد Munakata Reisi پادشاه بیشتر ...

Novel

1

0

K Side:Green

K Side:Green - افزودن

داستان درباره Gojou Sukuna و پيشرفت او در بين مقام هاي Jungle مي‌باشد.

Novel

1

0

K Side:Red

K Side:Red - افزودن

برگرفته ناول از K، داستان چگونگي ايجاد خانواده قرمز، گذشته Kushina Anna و جزئيات ملحق شدن Kamamoto R بیشتر ...

Novel

1

0

K: Ao no Jikenbo

K: Ao no Jikenbo - افزودن

توضيحي درج نشده است.

Novel

2

0

K: Countdown

K: Countdown - افزودن

اين مانگا اتفاقاتي که بعد از فيلم K: Missing Kings افتاد را از ديدگاه کاراکتر هاي مختلف بازگو مي‌کند بیشتر ...

Manga

2

0

K: Days of Blue

K: Days of Blue - افزودن

سازمان Scepter 4 يک موسسه پليسي است که هدف آن‌ها با استفاده از قدرت هاي خاص متوقف کردن مجرمين است. ا بیشتر ...

Manga

2

0

K: Dog & Cat

K: Dog & Cat - افزودن

داستان اين مانگا بعد از اتمام فصل اول مجموعه تلويزيوني اتفاق مي‌افتد، و بر روي کاراکتر جديد Kizuna ت بیشتر ...

Manga

1

0

K: Lost Small World

K: Lost Small World - افزودن

اين مجموعه داستان آشنا شدن Misaki Yata و Saruhiko Fushimi را تعريف ميکند و اينکه چگونه راهشان را از بیشتر ...

Manga

3

0

K: Lost Small World

K: Lost Small World - افزودن

اين ناول درباره گذشته Yata و Fushimi است، و داراي سه قسمت مي‌باشد: "ملاقات"، "کنار آمدن" و "خيانت".

Novel

1

0

K: Memory of Red

K: Memory of Red - افزودن

در شهر Shizume افسانه‌اي درباره پادشاه قرمز با قدرت هاي شيطان مانندي هست که دست تنها سازمان Homra را بیشتر ...

Manga

3

0

K: Missing Kings

K: Missing Kings - افزودن

از وقتي که سانحه جزيره مدرسه اتفاق افتاد، که چهار پادشاه در آن دخيل بودند، اعضاء خانواده نقره، Kuroh بیشتر ...

Manga

1

0

K: Stray Dog Story

K: Stray Dog Story - افزودن

بعد از اينکه Yatogami Kuro تنها چيزي که به خانواده شباهت داشت را از دست داد، توسط ارباب خود مأموريتي بیشتر ...

Manga

1

0

K: The First

K: The First - افزودن

داستان در دنيايي اتفاق مي‌افتد که در آن هفت نفر بخاطر داشتن قدرت هاي خاص "پادشاه" خوانده مي‌شوند، و بیشتر ...

Manga

3

0

Kafe Kara Hajimaru Love Life

Kafe Kara Hajimaru Love Life - افزودن

Café Gem پاتوق عشاقه.تو اونجا، دانشجوي کالج کوتا ابتدا کار عاشق يه مشتري ثابتشون ميشود. با توجه به ر بیشتر ...

Manga

1

0

Kagerou Daze

Kagerou Daze - افزودن

به مدت دو سال Shintarou Kisaragi از اتاق خود بيرون نمي‌آمد، تا وقتي که با دختر مجازي به اسم Ene آشنا بیشتر ...

Manga

13

0

Kagerou Daze

Kagerou Daze - افزودن

به مدت دو سال Shintarou Kisaragi از اتاق خود بيرون نمي‌آمد، تا وقتي که با دختر مجازي به اسم Ene آشنا بیشتر ...

Novel

8

0

Kagerou Daze Koushiki Anthology Comic: Bitter

Kagerou Daze Koushiki Anthology Comic: Bitter - افزودن

گلچيني از داستان هاي Kageru Daze با تم تلخ توسط چندين نويسنده مختلف.

Manga

1

0

Kagerou Daze Koushiki Anthology Comic: Downer

Kagerou Daze Koushiki Anthology Comic: Downer - افزودن

گلچيني از داستان هاي Kageru Daze با تم جدي و تاريک توسط چندين نويسنده مختلف.

Manga

1

0

Kagerou Daze Koushiki Anthology Comic: Fantasy

Kagerou Daze Koushiki Anthology Comic: Fantasy - افزودن

گلچيني از داستان هاي Kageru Daze با تم فانتزي توسط چندين نويسنده مختلف.

Manga

1

0حامیان و همکاران:

Copyright © 2021 Animmania.com Inc. All rights reserved

Designed & Powered by RayanMand