دنیای انیمه و مانگا | AnimWorld Forum

مانگاجستجوی پیشرفتهنتایج جستجو

نوع

جلد

امتیاز

L Change the WorLd

L Change the WorLd - افزودن

L Change the WorLd يک ادامه اي است براي فيلم Death Note که بر اساس انيمه ساخته شده بود. اين فيلم کام بیشتر ...

Novel

1

0

Lance N' Masques

Lance N' Masques - افزودن

مجموعه ناول اکشن جنگي درباره Youtarou Hanafusa مي‌باشد، مرد جواني که عضو يکي از آخرين محفل هاي شوالي بیشتر ...

Novel

-

0

Lance N' Masques: Inside Plus

Lance N' Masques: Inside Plus - افزودن

داستان درباره Youtarou Hanafusa مي‌باشد، مرد جواني که عضو يکي از آخرين محفل هاي شواليه ها بنام Knigh بیشتر ...

Manga

-

0

Last Embryo

Last Embryo - افزودن

سايگو هومورا، جواني که "کمي" قدرت ويژه اي با يک پيامي بدست مياورد. لحظه که پيام رو باز ميکنه به يک د بیشتر ...

Novel

-

0

Last Game

Last Game - افزودن

پدر ياناگي صاحب يكي از بزرگترين هتل‌هاي زنجيره‌اي است، خود او نيز يك پسر باهوش و خوش‌قيافه است كه هم بیشتر ...

Manga

11

0

Le Chevalier d'Eon

Le Chevalier d'Eon - افزودن

يک آيين ديني در حال قرباني کردن يک زن جوان به نيرو هاي شيطاني است، تا در مقابل خون قربانيان بيگناه، بیشتر ...

Manga

8

0

Le Chevalier d'Eon

Le Chevalier d'Eon - افزودن

ناول Le Chevalier d'Eon که داستان را دوباره توسط Ubukata Tow ميگويد. و برگرفته مستقيم از مجموعه انيم بیشتر ...

Novel

1

0

Let Dai

Let Dai - افزودن

اين يک داستان عشق ممنوعه و خيانتي نابخشودني است. اتفاقات داستان در سئول جديد طي ميشود، شهري که توسط بیشتر ...

Manhwa

15

0

Let's! Haikyuu

Let's! Haikyuu - افزودن

توضيحي درج نشده است.

Manga

-

0

Liar Game

Liar Game - افزودن

داستان اين مانگا در مورد مسابقات مختلفي است که در يک برنامه تلويزيوني اجرا ميشود که در آن شرکت کنندگ بیشتر ...

Manga

19

0

Ling Qi

Ling Qi - افزودن

جانشين يک خانواده قديمي مشهور جن‌گير، Keika You بعد از ازدست دادن خانواده خود دچار تنگدستي مي‌شود. ب بیشتر ...

Manhua

-

0

Little Busters

Little Busters - افزودن

حادثه‌اي اندوهناک اتفاق افتاد و "ريکي نائوئه" را که در آن زمان کودکي بيش نبود، در غم و اندوه از دست بیشتر ...

Manga

-

0

Little Busters

Little Busters - افزودن

وقتي Riki يک بچه بود، پدر و مادر خودش رو از دست داد، و از آن پس او در زندگي نااميد و دپرس بود. چيزي بیشتر ...

Novel

-

0

Little Busters! Ecstasy Series

Little Busters! Ecstasy Series - افزودن

قسمت هاي اضافه براي Little Busters! اين داستان شامل راه 3 کاراکتر ميباشد، Tokido Saya، Sasasegawa Sa بیشتر ...

Manga

3

0

Little Busters! Ecstasy: Character Anthology

Little Busters! Ecstasy: Character Anthology - افزودن

توضيحي درج نشده است.

Novel

3

0

Little Busters! Ecstasy: Ecstatic Anthology

Little Busters! Ecstasy: Ecstatic Anthology - افزودن

يک گلچين کاميک از Little Busters! Ecstasy توسط مانگاکا هاي مختلف.

Manga

-

0

Little Busters! Ecstasy: Heartful

Little Busters! Ecstasy: Heartful - افزودن

توضيحي درج نشده است.

Manga

3

0

Little Busters! EX: The 4-koma

Little Busters! EX: The 4-koma - افزودن

اين مجموعه بعد از داستان قبلي ادامه دارد و هنوز کاراکتر هاي اصلي از Little Busters را نشان مي‌دهد! و بیشتر ...

Manga

4

0

Little Busters! Noumi Kudryavka

Little Busters! Noumi Kudryavka - افزودن

يک اسپين‌آف از Little Busters که بر روي Noumi Kudryavka تمرکز دارد.

Manga

4

0

Little Busters! The 4-koma

Little Busters! The 4-koma - افزودن

وقتي Riki يک بچه بود، پدر و مادر خودش رو از دست داد، و از آن پس او در زندگي نااميد و دپرس بود. چيزي بیشتر ...

Manga

4

0حامیان و همکاران:

Copyright © 2021 Animmania.com Inc. All rights reserved

Designed & Powered by RayanMand